PRIVACYVERKLARING PRAKTIJK Liset Kroeze

Versie 1.0 – Deze pagina is voor het laatst aangepast op 02-02-2023

Praktijk Liset Kroeze
te Enschede

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Praktijk Liset Kroeze. Door gebruik te maken van deze website en/of de diensten van praktijk Liset Kroeze geef u aan het privacybeleid te accepteren.

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website / diensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Praktijk Liset Kroeze verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Praktijk Liset Kroeze Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

De gegevens die wij van u verwerken zijn de volgende:

 • Voor- en achternaam
 • Onderwerpen van contactaanvragen
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • psycho-sociale anamnese

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lisetkroeze.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

DOELEINDEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Praktijk Liset Kroeze verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het kunnen inplannen van een intakegesprek
 • Het leveren van zorg
 • Administratieve doeleinden
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Praktijk Liset Kroeze bewaart u persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, danwel op grond van de wet vereist is. Uw gegevens worden niet langer dan 3 maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Na opening van het dossier worden uw gegevens opgeslagen voor de wettelijk verplichte periode.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Praktijk Liset Kroeze verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Liset Kroeze blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Liset Kroeze en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of wilt laten verwijderen, kun u contact met ons opnemen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lisetkroeze.nl.

Praktijk Liset Kroeze wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Praktijk Liset Kroeze neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Praktijk Liset Kroeze maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@lisetkroeze.nl.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Praktijk Liset Kroeze gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

De cookies houden onder andere het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt bij. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of we nog aan deze privacyverklaring voldoen. Heeft u vragen of opmerking over deze verklaring of over de uitvoering ervan? Neem dan contact met ons op via:

Praktijk Liset Kroeze
te Enschede

06-57920941

info@lisetkroeze.nl

Scroll naar boven